Tuesday, November 29, 2011

ธารน้ำใจสู่โรงเรียนธนพร

ธารน้ำใจจากนี้ตามที่ได้เคยแจ้งพวกเราว่ามูลนิธิได้รับการติดต่อจากโรงเรียนธนพร เซนต์แมรี่แอนน์ ขอความช่วยเหลือในการฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วม เมื่อวานดิฉันได้ไปคุยกับอาจารย์ภคพล ผู้จัดการโรงเรียน และผอ.กมลสรวง ดีประเสริฐวิทย์ ผอ.โรงเรียน อาจารย์ทั้งสองเล่าว่าโรงเรียนน่าจะเสียหายมากที่สุดแห่งหนึ่งในนนทบุรีเนื่องจากอยู่ลึกสุดของหมู่บ้านชลดา บางบัวทอง ที่แม้แต่ขณะนี้น้ำก็ยังท่วมอยู่ (ระดับน้ำเมื่อวานประมาณ 1.5 เมตร) โรงเรียนไม่สามารถฟื้นฟูได้ทันเปิดเรียนวันที่ 13 ธันวาคมซึ่งเป็นกำหนดเปิดเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ผอ.กมลสรวงจึงได้ใช้บ้านของตัวเองที่หมู่บ้านซื่อตรง นนทบุรี เป็นโรงเรียนชั่วคราวด้วยการก่ออิฐโบกปูนกั้นห้องเรียน 3 ห้องสำหรับเด็กอนุบาลและประถมให้ใช้ด้วยกัน กั้นห้องน้ำ ห้องพักสำหรับครูซึ่งถูกน้ำท่วมเหมือนกันและได้ย้ายไปพักกับญาติ และห้องทำงานซึ่งจะใช้ห้องรับแขกของที่บ้าน

เกี่ยวกับโรงเรียน
โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กเปิดสอนเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เปิดมาแล้ว 17 ปี เคยรับรางวัลมาหลายครั้ง เคยเปิดสอน English program แต่มีปัญหาเรื่องบุคลากรชาวต่างชาติ และในปัจจุบันเน้นการสอนเด็กพิเศษ (Autism child program) ควบคู่กับเด็กปกติ มีนักเรียน 65 คน เนื่องจากเป็นโรงเรียนเอกชนจึงไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากรัฐได้ รายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนดูได้ใน http://www.tanapornschool.ac.th
/
 

  

No comments: